top of page

BADEL MASTERCLASS CUP NAGRADNO NATJECANJE

PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJECANJU:

1. OPĆENITO

Badel 1862 d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Gospića 7, OIB: 36749512860 (dalje u tekstu: Organizator) organizira nagradno natjecanje „BADEL MASTERCLASS CUP“. BADEL MASTERCLASS CUP je besplatno nagradno natjecanje koje organizira Organizator u svrhu promocije svojih proizvoda i kulture konzumiranja i pripremanja jakih alkoholnih pića, vina i koktela i namijenjena je svim osobama starijim od 18 godina, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a prvenstveno osobama koje se bave ili žele baviti ugostiteljstvom (konobari, barmeni, koktel majstori i o ostale osobe iz ugostiteljske branše te druge zainteresirane osobe).

 

Svi sudionici koji se prijave na nagradno natjecanje imat će priliku pokazati svoje znanje i vještine u odnosu na poznavanje, pripremanje, posluživanje, prepoznavanje te ostala praktična i teorijska znanja o svojstvima jakih alkoholnih pića, vina i koktela.

 

Sudionici će svoje znanje i vještine imati priliku pokazati najprije kroz kvalifikacijski ispit za sudjelovanje u nagradnom natjecanju te, u slučaju prolaska kvalifikacijskog ispita, kroz četiri regionalna natjecanja koja će se održati u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu. Finalno natjecanje na koje će se kvalificirati najviše 30 sudionika održat će se u Zagrebu. Na finalno natjecanje kvalificirat će se po pet najbolje plasiranih natjecatelja na regionalnim natjecanjima po ocjenama stručnog žirija te još pet sudionika, neovisno o lokaciji na kojoj su sudjelovali u drugom krugu natjecanja, također prema ostvarenim ocjenama stručnog žirija. Pet sudionika Finalnog natjecanja u Zagrebu bit će finalisti natjecanja „BADEL MASTERCLASS CUP“ koje će se u organizaciji povezanog društva održati u Sjevernoj Makedoniji.

 2. SUDIONICI

Sudionici nagradnog natjecanja mogu biti sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji se prijave na sudjelovanje u BADEL MASTERCLASS CUP. U nagradnom natjecanju ne mogu sudjelovati osobe koje su neposredno uključene u pripremu i izvedbu nagradnog natjecanja kao ni zaposlenici Organizatora. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradnog natjecanja.

3. PRIJAVA NA NAGRADNO NATJECANJE

Sve zainteresirane punoljetne osobe mogu se prijaviti na BADEL MASTERCLASS CUP nagradno natjecanje putem online prijave na stranici/linku: Prijavom sudjelovanja sudionik jamči da su informacije i podaci dani za potrebe BADEL MASTERCLASS CUP nagradnog natjecanja točni i istiniti te se smatra da sudionik neopozivo i bezuvjetno prihvaća pravila i uvjete sudjelovanja u BADEL MASTERCLASS CUP nagradnom natjecanju.

4. TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA TE PROGRAM NAGRADNOG
NATJECANJA

BADEL MASTERCLASS CUP nagradno natjecanje provodi se u Republici Hrvatskoj, kroz dva kruga natjecanja, u vremenu i na način kako je to određeno ovim odjeljkom. Prvi krug natjecanja BADEL MASTERCLASS CUP nagradno natjecanje započinje kvalifikacijskim ispitom (prvi krug) koji će se održati nakon verifikacije prijavljenih kandidata, dana online putem kroz BADEL MASTERCLASS CUP Internet stranicu Prijavljeni sudionici će se, prema dobivenim uputama, moći online uključiti u kvalifikacijski ispit kroz BADEL MASTERCLASS CUP kanal na Google Classroomu putem kojeg će pokazati praktična i teorijska znanja i vještine kroz rješavanje zadataka i testiranje teorijskog znanja u odnosu na jaka alkoholna pića, vina i koktele. Pri testiranju sudionika, ocjenjivat će se točnost u rješavanju zadataka te brzina rješavanja odnosno vrijeme u kojem je pojedini kandidat poslao odgovor. Natjecatelje ocjenjuje stručni žiri, odabran od Organizatora i sastavljen od stručnjaka i vrhunskih poznavatelja pripreme, posluživanja, kvalitete i ostalih svojstava jakih alkoholnih pića, vina i koktela. Natjecatelji koji prema ocjeni stručnog žirija prođu prvi krug natjecanja odnosno kvalifikacijski ispit, kvalificirat će se za drugi krug natjecanja. Svi sudionici će u roku od pet dana nakon dovršetka prvog kruga, putem e-maila (s mail adrese info@badelmasterclass.com ) biti obaviješteni o tome jesu li se kvalificirali u drugi krug natjecanja. Sudionici koji se kvalificiraju za drugi krug natjecanja dobit će sva potreban obavještenja o daljnjem tijeku natjecanja, također, putem e-maila. Drugi krug natjecanja Regionalna natjecanja (drugi krug) će se održati u ugostiteljskim objektima u četiri najveća hrvatska grada prema sljedećem rasporedu:

Zagreb
Split

Rijeka

Osijek

U drugom krugu će sudjelovati sudionici koji su uspješno prošli prvi krug natjecanja te će prema svom izboru biti raspoređeni u drugi krug natjecanja u gradove u kojima se održava drugi krug. Sudionici koji su ostvarili pravo natjecanja u drugom krugu natjecanja dužni su najkasnije tri dana prije pojedinog regionalnog natjecanja na kojem sudjeluju prijaviti recepturu koktela s kojim se natječu u drugom krugu, sukladno uputama koje budu dobivali od Organizatora. Natjecatelji su dužni dostaviti recepture koktela prema zadanoj bazi Badel Antique Pelinkovac, uz maksimalno šest sastojaka uključujući bazu. Vrijeme za izradu koktela je 6 min. Kokteli se pripremaju u Fancy ili Bartender Choice kategoriji. (Napomena: Organizator će na Gogle Classromu objaviti popis pića /alkoholnih i bezalkoholnih/ te popis sastojaka za koktele koje Organizator može osigurati. U slučaju da sudionici u svojim prijavama recepturama za koktele namjeravaju koristiti pića ili sastojke izvan popisa koji je objavio Organizator, iste su dužni sami pribaviti i donijeti na natjecanje. Za pripremu koktela sudionici mogu isključivo koristiti sastojke nabavljene u slobodnoj prodaji. Nije dopušteno korištenje sastojaka i pripravaka napravljenih u „kućnoj izradi“ – „home made“ pripravci). Na regionalna natjecanja sudionici dolaze u vlastitoj organizaciji i o vlastitom trošku te su dužni osigurati i sa sobom ponijeti čaše te barsku opremu za pripravljanje koktela. Natjecatelje u drugom krugu natjecanja ocjenjuje stručni žiri, odabran od Organiz atora i sastavljan od stručnjaka i vrhunskih poznavatelja pripreme, posluživanja, kvalitete i ostalih svojstava jakih alkoholnih pića, vina i koktela. Natjecanje u drugom krugu odvija se kroz tri discipline:

1. NOSING TEST: Zadatak natjecatelja će biti da osjetom njuha, među više ponuđenih jakih alkoholnih bezbojnih pića, prepozna o kojoj vrsti jakih alkoholnih pića je riječ. Ocjenjuje se točnost u prepoznavanju pića.

2. POURING TEST: Natjecatelji pokazuju razvijenost osjećaja za točenje pića slobodnim ulijevanjem (Free Pouring) s obje ruke. Zadatak natjecatelja će biti da najprije jednom rukom pa drugom rukom pojedinačno, a zatim i se obje ruke istovremeno, natoče u shaker tekućine prema točno dobivenim podacima o zapreminama (izraženo u centilitrima) svake od tekućina. Za ovaj Pouring test će biti korištene Vigor boce s metalnim purerima. Ocjenjuje se točnost i preciznost ulijevanja tekućina prema zadanim mjerama.

3. KOKTELI: Natjecatelji se natječu u spravljanju koktela prema recepturama koje su prethodno prijavili na natjecanje. Ocjenjuje se stručni rad pri spravljanju koktela te se ocjenjuje izgled, aroma i okus.

KVALIFICIRANJE:

Prvih pet natjecatelja koji na svakom od regionalnih natjecanja skupe najviše bodova po

ocjenama stručnog žirija kvalificirat će se za treći (finalni) krug natjecanja. Na finalno natjecanje kvalificirat će se i još pet sudionika, neovisno o lokaciji na kojoj su sudjelovali u drugom krugu natjecanja, sukladno dobivenim ocjenama stručnog žirija.

 Treći (finalni) krug natjecanja:

Finalni krug natjecanja održat će se u ugostiteljskom objektu (prema izboru Organizatora) u Zagrebu dana

U finalnom natjecanju sudjeluje 25 natjecatelja odnosno po pet najbolje ocijenjenih sudionika sa svakog od regionalnih natjecanja te dodanih pet sudionika, neovisno o lokaciji na kojoj su sudjelovali u drugom krugu natjecanja, po ocjeni stručnog žirija. Natjecanje u drugom krugu odvija se kroz dvije discipline:

1. NARUDŽBA: Zadatak natjecatelja će biti pokazati poznavanje ugostiteljskih vještina i

ophođenja te znanja i spretnosti u pripremanju, točenju i posluživanje više različitih pića (alkoholnih, bezalkoholnih, kava, čajeva i sl.) u skladu s dobivenim narudžbama.

2. KOKTELI: Natjecatelji se natječu u spravljanju koktela prema zadanoj bazi BADEL ANTIQUE PELINKOVAC, uz maksimalno šest sastojaka uključujući bazu (Dopušteno je ponovno spravljanje istog koktela koji su prijavljeni u drugom krugu natjecanja). Natjecatelje u trećem (finalnom) krugu natjecanja ocjenjuje stručni žiri, odabran od Organizatora i sastavljen od stručnjaka i vrhunskih poznavatelja pripreme, posluživanja, kvalitete i ostalih svojstava jakih alkoholnih pića, vina i koktela.

5. NAGRADE I NAGRAĐIVANJE

Na kraju drugog kruga BADEL MASTERCLASS CUP nagradnog natjecanja, Organizator će

natjecateljima koji su se kvalificirali na treći (finalni) krug natjecanja dodijeliti BMC paket kao nagradu za plasman. (BMC paket = BADEL MASTERCLASS CUP paket koji se sastoji od proizvoda Organizatora u vrijednosti od najmanje 35,00 EUR).

 

Nagrade u trećem (finalnom) krugu natjecanja:

Nakon finalnog kruga BADEL MASTERCLASS CUP nagradnog natjecanja koji će se održati

u Zagrebu, Organizator će dodijeliti nagrade trojici prvoplasiranih odnosno najbolje

ocijenjenih natjecatelja, kako slijedi:

1. Prvo mjesto donosi natjecatelju nagradu u iznosu od 4.000,00 EUR + BMC paket plus

2. Drugo mjesto donosi natjecatelju nagradu u iznosu 1.500,00 EUR + BMC paket plus

 

3. Treće mjesto donosi natjecatelju nagradu u iznosu 750,00 EUR + BMC paket plus

(BMC paket plus = BADEL MASTERCLASS CUP paket plus koji se sastoji od proizvoda Organizatora u vrijednosti od najmanje 70,00 EUR)

Nagrade koje nisu u novčanom iznosu nisu zamjenjive i nije moguće zahtijevati njihovu

novčanu protuvrijednost. Ako se utvrdi da je među nagrađenim natjecateljima uvršten natjecatelj koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje ili preuzimanje nagrade ili Tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti postupku sudjelovanja, nagrada neće biti podijeljena. Popis dobitnika s imenom i prezimenom bit će objavljen na kraju održavanja svakog od regionalnih natjecanja te na kraju održavanja finalnog natjecanja u Zagrebu te će biti objavljen na Internet stranicama Organizatora (www.badel1862.hr), na društvenim mrežama Organizatora te u medijima. Svi sudionici BADEL MASTERCLASS CUP nagradnog natjecanja izričito i neopozivo slažu se s objavom navedenih osobnih podataka na Internet stranicama i društvenim mrežama Organizatora.

6. PREUZIMANJE NAGRADA

Uvjet za dobivanje nagrade je da se sudionici slažu s pravilima i ispunjavaju uvjete za

sudjelovanje u BADEL MASTERCLASS CUP nagradnom natjecanju Organizator će nenovčane nagrade odnosno BMC pakete uručiti dobitnicima odmah nakon završetaka finalnog ili svakog od regionalnih natjecanja.

Novčane nagrade će biti uplaćene na žiro račun dobitnika u roku od pet radnih dana od

završetka nagradnog natjecanja te od dostave podataka o žiroračunu pojedinog natjecatelja. Dobitnici novčanih nagrada su dužni dostaviti podatke o svom žiroračunu putem e-maila u roku od pet radnih nakon održavanja natjecanja. Ako dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade definirane ovim pravilima, odnosno odustane od preuzimanja nagrade ili istu odbije preuzeti ili odbije dati Organizatoru podatke o svom žiro računu, smatrat će se da nagradu ne želi primiti čime se Organizator oslobađa svih

obaveza prema dobitniku. Time Organizator dobiva pravo raspolaganja nedodijeljenom

nagradom u druge svrhe.

7. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator i Tehnički izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za:

 

nefunkcioniranje internet profila što je posljedica pada mreže ugovorenih partnera, nestanka električne energije ili drugih Tehničkih smetnji koje mogu privremeno ometati korištenje usluga internet profila, bilo kakve posljedice koje sudionici mogu pretrpjeti zbog sudjelovanja u nagradnoj igri na koje Organizator i Tehnički izvođač nemaju utjecaja, nesudjelovanja natjecatelja na bilo kojem od tri kruga natjecanja zbog njihove nemogućnosti za ostvarivanje kontakta i priključenja na internet odnosno BADEL MASTERCLASS CUP kanal na Google Classroomu ili nemogućnosti dolaska na odredišta na kojima se odvija drugi i/ili treći krug natjecanja, bilo kakve posljedice kod korištenja nagrade.

8. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA SUDIONIKA

Osobne podatke sudionika nagradnog natjecanja obrađuje Organizator – Badel 1862 d.d.,

Ulica grada Gospića 7, Zagreb, OIB: 36749512860, u svojstvu voditelja obrade osobnih

podataka. Badel 1862 d.d. se obvezuje prilikom provedbe nagradnog natjecanja s prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679, slijedom čega svim sudionicima nagradnog natjecanja u nastavku dostavlja informacije o obradi njihovih osobnih podataka. Osobne podatke sudionika nagradnog natjecanja Organizator obrađuju u sljedeće svrhe za implementaciju i provedbu ovog nagradnog natjecanja, kako bi sudionike obavijestio o ishodu nagradnog natjecanja, objavu na internetskim stranicama Organizatora. Osobni podaci sudionika nagradnog natjecanja obrađuju se na temelju njihove dobrovoljne i nedvosmislene privole dane u skladu s točkom 9. ovih pravila. Prikupljeni podaci dobitnika nagrada bit će dostupni Organizatoru, te pohranjeni na serveru Organizatora (voditelj obrade) te Tehničkog izvođača (izvršitelja obrade) do završetka nagradnog natjecanja, a čuvat će se, prema Pravilniku o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva, 5 godina na serveru Organizatora. Prikupljeni osobni podaci ne prenose se u treće zemlje. Prikupljeni osobni podaci ostalih sudionika natjecanja, koji nisu osvojili nagrade, čuvat će se 30 dana po završetku nagradnog natjecanja , nakon čega će biti trajno izbrisani osim u slučaju da Organizator ima legitiman interes za njihovim duljim čuvanjem, primjerice, u slučaj prigovora sudionika ili sudskog postupka. Svaki sudionik u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka ima pravo na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka koje se na njega odnose, kao i pravo na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Prigovor na obradu osobnih podataka sudionik može podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Sudionici mogu svoja prava ostvariti obraćanjem službeniku za zaštitu osobnih podataka na email adresu: Osobni.Podaci@badel1862.hr.

PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA:

Sudjelovanjem u nagradnom natjecanju, sudionik daje svoju dobrovoljnu i nedvosmislenu

suglasnost za obradu svojih osobnih podataka u svrhe i na način kako je to navedeno u ovim pravilima. Davanje osobnih podataka sudionika nagradnog natjecanja preduvjet je

sudjelovanja te, bez navedenog, nije moguće sudjelovanje u nagradnom natjecanju. Sudionici nagradnog natjecanja izričito se slažu da Organizator nagradnog natjecanja njihove osobne podatke koristi za potrebe BADEL MASTERCLASS CUP nagradnog natjecanja i za svoje prodajne aktivnosti (informiranje o proizvodima, uslugama, nagradnim igrama te drugim svojim promotivnim aktivnostima). Dobitnici nagrada u nagradnom natjecanju izričito dozvoljavaju Organizatoru objavu svojih osobnih podataka u sredstvima javnog informiranja i na internetu s ciljem informiranja o rezultatima nagradnog natjecanja, odnosno preuzimanja nagrade. Sudionik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu slanjem zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka na email adresu: Osobni.Podaci@badel1862.hr. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka prije povlačenja privole. U slučaju povlačenja privole za obradom osobnih podataka, sudionik neće moći sudjelovati u nagradnom natjecanju.

DOSTUPNOST PRAVILA NAGRADNOG NATJECANJA:

Pravila BADEL MASTERCLASS CUP nagradnog natjecanja objavljena su na Internet stranicama Organizatora ( www.badelmasterclass.com ) te su dostupna svim sudionicima tijekom trajanja nagradnog natjecanja. Sudjelovanjem u nagradnom natjecanju sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradnog natjecanja, da ih prihvaćaju i da se slažu s njima. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća ova pravila vrijede kao primarna u odnosu na eventualne druge objave u tiskanim i elektronskim medijima ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuju isključivo Organizator i/ili Tehnički izvođač.

OSTALE ODREDBE:

Organizator neće uvažiti zakašnjele, nepotpune ili pogrešno ispunjene prijave za nagradno natjecanje. Odluke Organizatora i Tehničkog izvođača nagradnog natjecanja o svim pitanjima vezanima uz nagradno natjecanje su konačne i vrijede za sve sudionike. Organizator nagradnog natjecanja i Tehnički izvođač zadržavaju pravo izmjena ovih pravila

ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promjenama

pravila sudionici će biti obaviješteni objavom na internet stranicama Organizatora. Nastavak sudjelovanja u nagradnom natjecanju nakon objave eventualnih promjena pravila znači da sudionik prihvaća i slaže se s promjenama. Za sve eventualne sporove nastale tijekom trajanja BADEL MASTERCLASS CUP nagradnog natjecanja  koje nije moguće riješiti sporazumno, nadležan je sud u Zagrebu.

bottom of page